Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Uwaga! Zakupów poniżej 100zł nie dowozimy. W takim przypadku możliwy jest tylko i wyłącznie odbiór osobisty w Dąbrówce

REGULAMIN SKLEPU

 

I. Informacje ogólne
 

Regulamin Sklepu internetowego
www.rspdabrowka.pl zwany dalej "Regulaminem" określa zasady składania i ewidencjonowania zamówień w Sklepie internetowym, prowadzącym działalność w Dąbrówce, przy ul. Parkowej 3, pod adresem internetowymwww.rspdabrowka.pl i realizującym dostawy na terenie miasta Poznaniai bliskiej okolicy oraz dającym możliwość osobistego odbioru zakupów pod wyżej wymienionym adresem.

Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:

    • telefonu +48 61 814 30 08

    • poczty elektronicznej (email) kontakt@rspdabrowka.pl

    • formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt na stronie internetowej www.rspdabrowka.pl

II. Słowniczek

1. Sprzedawca
Sprzedawcą jest:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Dąbrówka” w Dąbrówceul. Parkowa 3,

62-069Palędziezarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,VIIIWydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100077

NIP: 777-00-00-927,

REGON 000940306,

tel. 61 814 30 08

adres mailowy: kontakt@rspdabrowka.pl
 
2. Klient   
Klientem jestosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

3. Konsument

Konsumentem jestosoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Strona Internetowa
Strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy to
www.rspdabrowka.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

5. Sklep Internetowy
Sklep internetowy jest sklepem prowadzonym przez Sprzedawcę w
Dąbrówce, przy ul Parkowej 3, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony internetowej. Zamówienia realizowane są na terenie miasta Poznaniai jego okolic poprzez dostawę autem dokonywaną przez dostawców RSP Dąbrówkalub poprzez odbiór zamówienia osobiście przez Klienta w siedzibie firmy znajdującejsię przyul. Parkowej 3w Dąbrówce.
 
6. Towar
Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, na które Klient może złożyć zamówienie.

7. Rejestracja
Oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.
 
8.Login
Stanowi adres mailowy Klienta podany podczas rejestracji. Wymagany jest wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.
 
9. Konto Klienta
Oznacza utworzone podczas rejestracji indywidualne Konto Klienta, za pomocą którego dokonuje on zamówień. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu gromadzenie informacji dotyczących dokonywanych zakupów, a także zarządzanie danymi osobowymi podanymi podczas rejestracji.


 
III. Zamówienia
 
Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.rspdabrowka.pl

2. Zamówienia są przyjmowane również:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@rspdabrowka.pl;

 • telefonicznie pod numerem telefonu (61)814 30 08.

3. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

4. Klienci  mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie.

5. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: „Konto”, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

Składając zamówienie Klient dokonuje:

 • wyboru zamawianych towarów;

 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;

 • oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);

 • wyboru sposobu uregulowania płatności.

7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

 • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;

 • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.

9. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

10.Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

11.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.

12. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.rspdabrowka.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

13. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie swojego Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności i nie udostępniać go osobom trzecim. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

14. Przy pierwszym logowaniu na Stronie Sklepu Internetowego www.rspdabrowka.pl Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru i zatwierdza regulamin a także akceptacji Polityki Prywatności RSP „Dąbrówka” oraz Regulaminu Sklepu internetowego www.rspdabrowka.pl i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
15. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi jego zarejestrowanie, a w konsekwencji składanie zamówień w Sklepie internetowym www.rspdabrowka.pl.

IV. Warunki Składania Zamówień

1. Złożenie zamówienia
Zaloguj się na swoje konto wybierając opcję „
Konto” i używając swoich danych do logowania.

Po wyszukaniu właściwego towaru dodaj go do koszyka wybierając przycisk „Do koszyka”. Podobnie należy postępować z pozostałymi towarami, które mają zostać zakupione. Kliknij „przejdź do koszyka” lub ikonę przedstawiającą koszyk a następnie określ ilość towarów.
Kliknij przycisk „
Zamówienie” znajdujący się z prawej strony ekranu.
Wybierz sposób dostawy*, formę płatności oraz termin realizacji zamówienia.
Naciśnij przycisk „Zam
awiam i płacę”.

* Opcja dostawy do domu możliwa jest jedynie dla mieszkańców Poznaniaoraz bliskiej okolicy.


 
2. Zakupów w Sklepie internetowym www.rspdabrowka.pldokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

 V. Warunki sprzedaży i dostawy

  1. Zamówienie Klienta realizowane jest w cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają podatek VAT. Ceny podane są w polskich złotych.
 
2. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na wymianę Towaru na podobny, o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.
 
3. Pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez niego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie lub w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.

4. Pracownik Sprzedawcy kontaktuje się z Klientem pod podany przez niego numer telefonu w dniu wysyłki zamówienia celem poinformowania o orientacyjnej godzinie dostawy. W przypadku nieudanej próby dostarczenia Towaru pod wskazany adres, Sprzedawca po uzgodnieniu nowego terminu może ponownie dostarczyć towar do Klienta.

5. Sprzedawca dostarcza zamawiany Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia.

 6. Faktura VAT zostanie wydana Klientowi, który uzupełnił swoje dane osobowe o dane firmy lub poinformował Sprzedawcę o chęci otrzymania faktury. Faktura dostarczana jest Klientowi wraz z zakupionym towarem.

7. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru, jeżeli takie są wymagane.
 
8. Koszty dostawy

W Sklepie internetowym www.rspdabrowka.plrealizowane są zakupy o minimalnej wartości 100 zł (dowóz do Poznania i bliskiej okolicy). Przy zakupach powyżej 100 zł dostawa jest bezpłatna.
Dla zakupów do 100zakupy można odebrać osobiście w Dąbrówce przy ul. Parkowej 3w godzinach od 7:30 do 15:30.

9. Sposób płatności

1. Zamawiający może dokonać płatności przed dostarczeniem zamówienia lub przy jego odbiorze. 2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:

a) przy odbiorze:

 • gotówką - zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych;

 • kartą płatniczą - możliwa jest płatność przy odbiorze zakupów kartą płatniczą (tylko przy odbiorze własnym w Dąbrówce przy ul. Parkowej 3)

b) przed dostarczeniem zamówienia, zaraz po jego złożeniu:

 • przelewem bankowym lub elektronicznym

 10. Termin Realizacji

Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Odbioru osobistego zamówionych zakupów można dokonać w Dąbrówce przy ul. Parkowej 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ilość zamówień jakie możemy realizować z dowozem do Klienta w poszczególnych interwałach czasowych jest ograniczona i decyduje pierwszeństwo składanych zamówień.

 VI Postępowanie reklamacyjne

1. Klient przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonych zakupów w obecności kierowcy RSP Dąbrówka. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności do w/w pracownika dostarczającego zakupy. Kierowca RSP Dąbrówka ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje.

 2. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez Klienta za zakupy, należy skontaktować się telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu lub bezpośrednio w Dąbrówce przy ul. Parkowej 3.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi jeżeli zakupiony towar posiada wadę.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę kupujący będący Konsumentem na podstawie rękojmi może od umowy odstąpić i zażądać zwrotu pieniędzy lub żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. W uzasadnionych sytuacjach Konsument ma możliwość skorzystania z innych przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa sposobów rozpatrzenia reklamacji.

 5. Reklamacja na podstawie rękojmi zostanie rozpatrzona w czasie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 6. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. W przypadku płatności za złożone zamówienie w miejscu dostawy kartą płatniczą zwrot środków następuje na rachunek bankowy Klienta, w miejscu dostawy lub w przy odborze osobistym w formie gotówkowej. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Klienta w Dąbrówce przy ul. Parkowej 3.

7. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego towaru.

8. Reklamacje będą rozpatrywane tylko za okazaniem dowodu zakupu: paragonu lub faktury.

 
VII Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania zakupów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu wraz z dowodem  zakupu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Dąbrówka” ul. Parkowa 3 62-070 Dąbrówka (decyduje data wysłania) lub dostarczyć osobiście pod ten sam adres.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument otrzyma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztu dostarczenia towaru, jeżeli Konsument taki koszt poniósł. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu. W przypadku płatności za złożone zamówienie w miejscu dostawy kartą płatniczą zwrot środków jest możliwy na rachunek bankowy Konsumenta, w miejscu dostawy lub w Dąbrówce przy ul. Parkowej 3 w formie gotówkowej. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Konsumenta w Dąbrówce przy ul. Parkowej 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

 • gdy rzecz dostarczana jest w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

8. Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


VIIOchrona prywatności i ochrona danych osobowych
 

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe , o których mowa w pkt. 2 są przetwarzane przez Administratora danych – Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Dąbrówka” z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Parkowej 3. RSP „Dąbrówka” ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie. Powierzone dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

 • w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,

 • jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sprzedawcę.

4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

 • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 IX Obsługa plików cookies

1. Korzystając ze strony Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Klient nie wyraża na to zgody może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 2. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu internetowego.

XPostanowienia końcowe

 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03 sierpnia 2015 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.

3. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

4. Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.

Witryna stworzona na platformie